Thông tin nhà đất

40.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc Bắc – Nam qua Bình Thuận

28/06/2020 • Thanh Tòng

Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam (phía Đông)

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.