Thông tin nhà đất

Tập đoàn Novaland tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020

13/06/2020 • Thanh Tòng

Tại ĐHĐCĐ sáng nay, nhiều cổ đông lo ngại dịch COVID-19 cùng với các vấn đề liên quan đến condotel

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.