Thông tin nhà đất

Tiến độ thanh toán tại NovaBeach Cam Ranh

13/08/2020 • Hoang Linh

Tiến độ thanh toán tại NovaBeach Cam Ranh – Phát triển tại Cam Ranh – một trong những vùng biển

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.