Thông tin nhà đất

Sự kiện Novaland chuyển đổi 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

01/08/2021 • News Writer

Novaland chuyển đối trái phiếu quốc tế là một trong những hoạt động nổi bật của tập đoàn Novaland trong

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

    ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN