Thông tin nhà đất

Tháo gỡ khó khăn dự án địa ốc xen kẹt đất công

16/06/2020 • Thanh Tòng

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.