Thông tin nhà đất

Tiến độ dự án The Grand Manhattan Quận 1 tháng 5/2023

26/05/2023 • Thanh Tòng

The Grand Manhattan là một trong những dự án cao cấp nhất tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.