Thông tin nhà đất

Tiến độ dự án Novahills Mũi Né tháng 11-2020

11/10/2020 • Thanh Tòng

Cập nhật tiến độ mới nhất của dự án NovaHills Mũi Né tháng 9 & 10 năm 2020. Dự án

Cập nhật tiến độ thanh toán tại NovaHills Mũi Né

25/08/2020 • Hoang Linh

Tiến độ thanh toán tại NovaHills Mũi Né – Một trong những dự án nổi bật nhất hướng ra vịnh

Cập nhật tiến độ dự án Novahills Mũi Né mới nhất

12/08/2020 • Hoang Linh

Tiến độ dự án Novahills Mũi Né – Một trong những thành phố biển giàu tiềm năng nhất đất nước

Tổng quan thông tin về dự án Nova Hills Mũi Né

30/07/2020 • Hoang Linh

Tổng quan thông tin về dự án Nova Hills Mũi Né – Hiện nay, các loại hình bất động sản

Cập nhật tiến độ dự án NovaHills Mũi Né 2020

10/06/2020 • Thanh Tòng

Tiến độ NovaHills Mũi Né Cập nhật tiến độ dự án NovaHills Mũi Né được phát triển bởi Tập đoàn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.